Tereza Maňáková, advokát
Mgr. Tereza Maňáková, advokát
Právní řešení Vašich problémů.
Pečlivost, vstřícnost, flexibilita a jednání na rovinu.
Tereza Maňáková, advokát

O mně

Za více než 6 let praxe v advokacii jsem pomohla desítkám klientů v oblasti práva občanského, trestního, rodinného a práva nemovitostí.

K potřebám každého klienta přistupuji individuálně a hledám řešení, které je pro něj v dané situaci v jeho nejlepším zájmu. Každého klienta vždy informuji o průběhu ve věci a srozumitelně mu vysvětlím jeho možnosti.

Poskytuji tyto služby:

Trestní právo

Obhajoba
Zastoupení poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároků na náhradu škody
Zastoupení při podání vysvětlení
Trestní oznámení

Občanské právo

Smlouvy – kupní, směnná, zápůjčka, o dílo aj.
Advokátní úschova
Ochrana spotřebitele
Reklamace (práva z vad)
Sousedské spory
Náhrada škody
Kontrola a úprava smluv
Obchodní podmínky

Nemovitosti

Koupě/prodej/darování nemovitosti
Kontrola a úprava smluv
Nájem/pacht
Zřízení/zrušení věcného břemene
Právo stavby
Katastrální a stavební řízení
Služby pro realitní kanceláře

Vymáhaní pohledávek

Předžalobní výzvy
Komunikace s dlužníky/věřiteli
Zastupování u soudu
Úkony v exekučním řízení
Přihlášky do insolvenčního řízení

Rodinné právo

Rozvod
Společné jmění manželů
Úprava péče o nezletilé děti
Výživné
Vypořádání nesezdaných párů

Spory

Rozbor a příprava žaloby
Jednání s protistranou
Zastupování před soudy a jinými orgány státní správy
Mimosoudní řešení sporů

Ceník

Odměnu za poskytnuté právní služby lze s klientem sjednat několika způsoby s ohledem na její rozsah, složitost a časovou náročnost. Před započetím poskytování jakékoli služby je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a jejích nákladech a způsobu jejího účtování.

První konzultaci v rozsahu do 30 minut poskytuji zdarma.

Hodinová sazba

Cena za mé služby činí 1 200 – 2 000,- Kč za každou poskytnutou hodinu, a to podle náročnosti věci. V případě delší spolupráce s klientem se lze domluvit na individuální sazbě.

Fixní odměna

Tento způsob je vhodný k účtování právní služby, u které lze dopředu stanovit její rozsah (např. sepsání smlouvy, příprava návrhu na rozvod, sepis předžalobní upomínky).

Podílová odměna

Odměna je určena jako procentuální podíl z přiznané částky. Za poskytované právní služby klient hradí v průběhu sporu podstatně sníženou odměnu určenou předchozími způsoby a výsledná odměna se bude odvíjet od úspěchu ve věci (např. u náhrady škody, vymáhání pohledávek atp.).

Úkonová sazba

Právní služby mohou být hrazeny také dle sazby za úkon dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Paušální odměna

Stálí klienti si mohou také sjednat paušální odměnu, představovanou pevnou částkou za určité období (zpravidla jeden kalendářní měsíc) v rámci které mohou vyčerpat sjednaný počet hodin právní služby za zvýhodněnou cenu.

Sazba dle vyhlášky

Pokud se na úhradě právních služeb nedohodneme, jsou ceny právních služeb určovány podle advokátního tarifu, vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Příklady cen

Kupní smlouva na nemovitost, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Příklady cen

od 4 000 Kč (podle rozsahu a složitosti)

Nájemní smlouva, darovací smlouva

od 3 000 Kč (podle rozsahu a složitosti)

Podklady pro podání návrhu na nesporný rozvod (včetně dohody o vypořádání SJM, dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem)

od 6 000 Kč

Kontakt

Zavolejte a domluvíme si schůzku. Pokud Váš hovor nepřijmu hned, mám pravděpodobně jednání a zavolám Vám zpět, jakmile to bude možné. Kontaktovat mě můžete také na emailu, na který odpovím nejpozději druhý pracovní den. Pokud to bude možné, můžeme Vaši věc řešit i online, bez nutnosti osobní schůzky.

Telefon: +420 734 715 530
E-mail: info@advokat-manakova.cz

Adresa kanceláře
Rooseveltova 564/6
602 00 Brno
2. patro, od výtahu (schodiště) vlevo

Parkování
Parkovací garáž u Janáčkova divadla (30,-Kč/hod.)
Ulice Rooseveltova – návštěvnická zóna, do 30 min lze zaparkovat zdarma. Delší parkování je zpoplatněno 40,-Kč/hod. (Úhrada v parkovacích automatech nebo prostřednictvím mobilní aplikace, nutno použít i v případě parkování zdarma.)